تبلیغات
زیرزمینی ها - راهنمای بازی سفر به سایبریا 1

یریبر

راهنمای مراحل سایبریا (مرگ خانم آنا وارلبرگ)
یه علت اینكه میدانم اكثر دوستانی كه بازی سایبریارا خریدند در رد كردن مراحل آن به برای به پایان رساندن مراحل آن به مشكل بر خوردهاند استراتژی این بازی را در اختیار شما عزیزان قرار میدهم :


بازی با ورود كیت به یك مسافرخانه آغاز می شود .

ابتدا به سراغ قفسه كوچك روی دیوار رفته و با برداشتن بروشور از آن اطلاعاتی در مورد دهكده و كارخانه اسباب بازی سازی بدست آورید . سپس به سراغ میز مسئول مسافرخانه بروید . كلید كوجك را برداشته و عروسك را كوك كنید . سپس دكمه قرمز را بفشارید . مسئول مسافرخانه می آید و پس از پایان مكالمه با او (در طی این مكالمه با پسر بچه ای به نام momo آشنا می شوید) او كیت را به اتاقش راهنمایی می كند .

اتاق كیت
از روی میز كوچك كنار تختخواب تلگرافی را كه از رئیس كیت برایش آمده بردارید. بوسیله موبایل كیت با دفتر شركت( office ) تماس بگیرید و با رئیس كیت تماس بگیرید و تا او در جریان ماموریت قرار بگیرد. اتاق را ترك كرده و به طبقه پائین باز گردید .
مجددا به سراغ مسئول مسافرخانه رفته و پس از پایان صحبتها با وی تلگراف دیگری راازاو تحویل بگیرید. در این تلگرام رئیس شما از شما خواسته تا به سراغ دفتر اسناد رسمی شهر بروید.
به طرف دیگر مسافرخانه بروید و4 چرخ دنده ای را كه پسرك ( momo ) به زمین انداخت بردارید.
2
تا از چرخدنده ها روی زمین افتاده و 2 تای دیگر روی میز است . مسافرخانه را ترك كنید و وارد شهر شوید.

شهر
وارد خیابان اصلی شهر شده و به سمت راست حركت كنید . درراه با نانوا صحبت می كنید كه اوخبراز تعطیل بودن شهر به علت مرگ ( آنا والربرگ ) میدهد. او را ترك كرده و به راه خود ادامه دهید. پس از طی چند ساختمان كوچك به عمارت نسبتا بزرگی می رسید كه نیم تنه یك آدم مكانیكی در مدخل ورودی آن قرار دارد . fax دوم را در تنها دست آدم مكانیكی قرار داده و دستگیره روی سینه آنرا بكشید. سپس دستگیره دیگر كه بجای دست چپ آدم مكانیكی قرار دارد را به سمت پائین بكشید . درب باز می شود . وارد دفتر شوید .

دفتر اسناد رسمی شهر
پس از طی اتاق انتظار وارد اتاقی می شوید كه مرد تاسی در آنجا نشسته است . ابتدا بروی صندلی بنشینید و در طی مكالمات نامه ای را او دریافت كنید .
اتاق را ترك كرده و به اتاق انتظار بازگردید . در اتاق انتظار اهرمی را از كنار جارختی بردارید . دفتر را ترك كرده و به كارخانه بروید .

كارخانه
كارخانه تقریبا روبروی درب مسافرخانه است ، پس از یك مكالمه تلفنی با Dan دوست كیت به سراغ درب كارخانه بروید .
بروی درب كارخانه اسباب بازی ، 2 آدم مكانیكی قرار دارند.
ابتدا پائینی را كوك كنید .
سپس اهرمی را كه از دفتر اسنادبرداشتید در دست آدمك بالایی قرار دهید و دستگیره سمت راست را بكشید ، درب كارخانه باز می شود .
وارد شوید . پس از طی چند قدم به یك 4 راهی می رسید كه هر كدام منتهی به مكانی می شوند كه به ترتیب از چپ به راست عبارتند از :

كارخانه ساخت آدم مكانیكی اسباب بازی
سكو
ایستگاه قطار
عمارت خانوادگی و ورالبرگ

ابتدا به سراغ عمارت خانوادگی بروید .

عمارت خانوادگی
درب اصلی قفل است . از سمت راست رفته و ساختمان را دور بزنید و به سمت شمشادهای پیچ درپیچ بروید ، با دختر باغبان صحبت كنید ، او را ترك كرده و به سمت چپ بروید . اولین ورودی سمت راست را رفته و از درون حوضچه كوچك یك كلید بزرگ را بردارید . محوطه شمشادها را ترك كرده و به پشت ساختمان بیائید . در آنجا یك نردبان مكانیكی قرار دارد . بوسیله كلید بزرگی كه پیدا كرده اید نردبان را بلند كنید و سپس از آن بالا رفته و وارد اتاق زیر شیروانی شوید .

اتاق زیرشیروانی
ابتدا به سمت راست رفته ، یك میز تحریر كوچك قرار دارد آنرا باز كرده و از درون آن دفتر خاطرات آنا و شیشه جوهر را بردارید.
به سمت دیگر اتاق رفته و با روشن كردن چراغ (momo ) پسرك ، دوست آنا را ملاقات كنید .
در طی صحبت با momo او از شما یك نقاشی از ماموت می خواهد ، همانطوری كه hans برایش نقاشی می كرده او می گوید كه اگر این كار را برایش انجام دهی در ازایش رازی را برای كیت فاش می كند .
در قسمتی از اتاق كه چراغ را روشن كردید ، روی دیوار چوبی تصویری از یك ماموت نقاشی شده است . این تصویر را hans در سال 1932 ترسیم كرده است .
كاغذی را كه از momo گرفتید برداشته و از روی نقاشی روی دیوار یك كپی تهیه كنید . مجددا پیش momo بازگشته و تصویر ماموت را به او بدهید .
momo
از شما می خواهد كه با او بروید تا رازی را به شما بگوید .momo را مجددا می توانید در كنار حوض آب چهار راهی ملاقات كنید . او را تعقیب كنید تا به خیابان اصلی شهر بازگردید . momo را تا انتهای این خیابان همراهی كنید. او در كنار درب باغی می ایستد به همراه او وارد باغ شوید .
پل را طی كرده و از پله ها بالا بروید . مسیر جنگلی را نیز تا انتها طی كنید . در انتهای مسیر باز هم momo را ملاقات می كنید ، پس از صحبت با momo ، باز هم از پله ها بالا بروید و سعی كنید تا دریچه سد را باز كنید اما كیت توان انجام این كار را ندارد . به سراغ momo بروید و از او كمك بخواهید . momo سعی می كند تا دریچه را باز كند اما دستگیره می شكند . دستگیره شكسته را بردارید . به سراغ قایق شكسته كنار رودخانه بروید و سعی كنید پاروی آنرا بردارید .
اینكار رابااستفاده از دسته شكسته سد انجام دهید ولی باز هم كیت موفق نمیشود این بار نیز از momo كمك بخواهید . بهمراه momo بازگشته و پارو را بردارید . برای استفاده از پارو و برای باز كردن دریچه سد باز هم از momo كمك بخواهید . momo دریچه را باز می كند و آب سد پائین می آید و یك راه مخفی باز می شود . از پله ها پائین آمده و از سمت دیگر به كنار سد بروید . مسیر را طی كرده تا وارد غار شوید . از درون غار عروسك ماموت را بردارید و از همان راهی كه آمده اید بازگردید . در بین راه یكی از بهترین دوستان كیت یعنی olivia با او تماس میگیرد .
دوباره به محوطه كارخانه بازگردید

سكو
مسیر 2 را انتخاب كرده و وارد قسمتی شوید كه سكوئی در آنجا قرار دارد بر روی یكی از ستونهای این قسمت كلیدی وجود دارد آنرا فعال كنید تا مخزن سوخت توسط گیره وارد كارخانه شود .

كارخانه
مسیر اول از سمت چپ را انتخاب كرده و به ساختمان اصلی كارخانه بروید . وارد كارخانه شوید . ماشین ها را دور بزنید و در انتهای كارخانه وارد موتورخانه شوید (درب كوچكی در پشت ماشینها )
در انتهای موتورخانه مجموعه ای از چرخ دنده ها و اهرام ها دیده می شود . ابتدا زنجیر سمت راست را بكشید . با كشیدن زنجیر چرخ بزرگ كارخانه شروع به حركت می كند . سپس اهرام سمت چپی را بكشید . موتورخانه را ترك كنید و به محوطه اصلی بازگشته و اینبار به سمت دیگر كارخانه رفته بعد از یك مكالمه تلفنی كیت به مادرش . در آنجا یك لیفتراك قدیمی وجود دارد آنرا فعال كنید تا مخزن سوخت را به كوره منتقل كند . این قسمت را ترك كرده و در سمت راست این قسمت از درب قرمز كوچك داخل شوید . یك آدم مكانیكی كه هنوز ساخت آن كامل نشده است آویزان است .
در اطراف اتاق قدم بزنید . در اطراف میز كار قرقره ای قرار دارد كه با چرخاندن آن موفق می شوید آدم مكانیكی را پائین بیاورید . در طی مكالمه با او می فهمید كه نامش اسكار است . او یك كارت پانچ به كیت می دهد كه بوسیله آن می تواند پاهای ناقص اسكاررا كامل كند . خط تولید آدمهای مكانیكی قادر به خواندن اطلاعاتی است كه از مركز كنترل كارخانه قادر به خواندن كارت پانچ برای ساخت پاهای اسكار است. كارگاه را ترك كرده به محوطه اصلی بازگشته و از پلكان فلزی برای رفتن به طبقه فوقانی كارخانه استفاده كنید . در قسمت پائینی پلكان فلزی اتاق كار آنا قرار دارد وارد اتاقش شوید .

دفتر كار آنا در كارخانه
ابتدا به سراغ میز آنا بروید و مدارك و نامه های موجود در آنجا را بررسی كنید . سپس به سراغ كتابخانه بروید . با كلیك كردن بر روی كتاب دوم از طبقه فوقانی كتابخانه یك گرامافون كوچك پیدا می شود و یك حلقه و پس از پخش یك آهنگ یك حلقه موسیقی به شما داده می شود . شما فعلا قادر به برداشتن عروسكها نیستید و دفتر آنا را ترك كنید
با طی كردن مسیر از سمت راست به مركز كنترل كارخانه بروید

مركز كنترل كارخانه
كارت پانچی را كه از اسكار گرفته اید در شیار مخصوص اینكار قرار دهید . كلیه سوئیچ های قسمت راست دستگاه را فعال كنید . (فقط چراغ شماره 3 روشن خواهد شد )
روی دستگیره سمت چپ سه بار كلیك كنید تا رنگ چوب مورد نظر برای ساخت پای اسكار انتخاب شود . سپس دستگیره سمت راست را فعال كنید تا در فرایندی زیبا پاهای اسكار ساخته شود .
مركز كنترل را ترك كرده و در محوطه اصلی كارخانه ، از انتهای خط تولید پاهای اسكار را بردارید
مجددا به كارخانه برگشته و پاهای اسكار را به وی بدهید . از كارگاه بیرون آمده و كارخانه را ترك كنید . به ایستگاه قطار بروید .

ایستگاه قطار
ابتدا وارد واگن شوید اسكار در انتظارشماست . پس از پایان مكالمه با او اسكار واگن را ترك كرده و به باجه بلیط فروشی می رود . مجددا با صحبت كنید اینبار موفق به دریافت یك بلیط و یك مجوز خروج می شوید . ایستگاه قطار را ترك كرده و به شهر بازگردید . و دوباره به دفتر ثبت اسناد مراجعه كنید .

دفتر ثبت اسناد
در اتاق انتظار بر روی پیشخوان دستگاهی مكانیكی برای مهر كردن وجود دارد . جوهری را كه در اتاق زیر شیروانی پیدا كردید در آن ریخته و مجوز خروجی را كه از اسكار گرفتید ، مهر كنید و به ایستگاه قطار باز گردید . مجوز مهر شده را به اسكار كه در واگن منتظر است بدهید . اما هنوز مقدمات برای حركت قطار و خروج از شهر كافی نیست ، به شهر بازگردید. و اینبار از سمت راست خیابان اصلی شهر بروید . در كنار پلی كه بر روی رودخانه قرار دارد پیر مردی بر روی نیمكت نشسته است به سراغ او بروید . و با وی صحبت كنید . سپس به راه خود ادامه دهید تا به كلیسا برسید .

كلیسا
با ورود به كلیسا یك مكالمه تلفنی با رئیس خود دارید . درب اصلی قفل است از سمت راست حركت كنید تا به درب دیگری برسید در طی مسیر به آسانسوری برخورد می كنید كه فعلا با آن كار ندارید . به درب روبروی درخت قدیمی كه رسیدید آنرا باز كرده و داخل شوید . در اطراف اتاق قدم بزنید . از پشت صلیبی كه به دیوار آویخته شده یك كلید بردارید و سپس به سراغ كشوها بروید . با استفاده از كلید كشوها را باز كنید .
از كشوهای اول ، دوم ، چهارم ، پنجم هر كدام یك كارت پانچ بردارید . سپس كشوی سوم را باز كنید و دستگیره سمت راست كمد را بچرخانید تا یك درب مخفی باز شود . از آنجا یك نامه و یك كلید بزرگ برداشته و اتاق را ترك كنید و به سراغ آسانسور بروید . از پلكان آسانسور بالا بروید ، به یك تابلو كنترل برخورد می كنید . چرخدنده هائی را كه در مسافرخانه پیدا كردید در تابلو كار گذاشته و دستگیره سمت راست را بكشید . بوسیله آسانسور وارد اتاق ناقوس كلیسا می شوید . در این اتاق یك آدم مكانیكی قرار دارد كه در پشت آن شكافی برای قرار دادن كارت پانچ وجود دارد . كارت پانچهائی را كه دارید در آن امتحان كنید . با قرار دادن یكی از 4 كارت ، فیلمی نمایش داده می شود و مكانی در كلیسا با یك آدم مكانیكی كه كلاهش را از سر برمی دارد نشان داده می شود . اتاقك را ترك كرده و به مكان موردنظر در آنسوی حیاط كلیسا بروید .
كلیدی را كه از درب مخفی كشوی سوم برداشتید در كلاه آدم مكانیكی عمل كرده تا درب باز شود . وارد سرداب شوید . دریچهای كه روی آن نام Hans نوشته شده است را باز كرده و از درون تابوت یك حلقه موسیقی و یك تكه روزنامه قدیمی را بردارید . سرداب را ترك كرده و به كارخانه و دفتر كار آنا باز گردید .


دفتر كار آنا
به سراغ كتابخانه بروید و حلقه موسیقی را در گرامافون قرار دهید . فیلم كوتاه دیگری نمایش داده می شود . پس از پایان فیلم عروسك ها را بردارید . اتاق را ترك كرده و به ایستگاه قطار باز گردید .

ایستگاه قطار
وارد واگن بشوید . در انتهای راهرو اتاقی وجود دارد كه سكوی استوانه ای شكلی در میان آن قرار دارد . عروسك آنا و برادرش را در آنجا قرار دهید . عروسك ماموت را نیز روی میز سمت راست بر روی جایگاهش بگذارید و سپس به سراغ 2 كمد كه در آنسوی اتاق قرار دارند بروید و دو حلقه موسیقی را در كمد سمت چپی قرار دهید . واگن را ترك كرده و به آنسوی قطار بروید . در انتهای این سالن كه مردی سوت زنان آنرا جارو می كند . یك دستگاه با یك چرخ و یك اهرم وجود دارد به سراغ آن بروید . با استفاده از چرخ و اهرم قطار را كوك كنید . به داخل واگن و پیش اسكار باز گردید
در بین راه یك مكالمه تلفنی هم با Dan یكی از دوستانتان دارید .
بلیت را به اسكار داده تا قطار حركت كند . پس از یك مسافرت طولانی قطار در ایستگاه دانشگاه توقف می كند .

دانشگاه Barrock stadt
ایستگاه - بعد از رسیدن قطار به ایستگاه با اسكار صحبت كنید و سپس از قطار خارج شوید . در امتداد آبراه موازی با ریل راه آهن به سمت عقب قطار حركت كرده تا به شخصی با پیپ برسید . او ریئس ایستگاه است . با او نیز راجع به مشكل خود صحبت كنید . سپس از سمت دیگر مسیر از ایستگاه خارج شوید . پس از گذشت از راه پله به محوطه بازی خواهید رسید و در انتها دیواری دیده می شود كه كنار آن وسایل كوك كردن قطار وجود دارد . فعلا نمی توانید جلوتر بروید . به سمت قطار باز گردید .
سپس قلاب افتاده كنار او را بردارید .
اسكار شما را صدا زده و می گوید كه استادان دانشگاه قصد دیدن شما را دارند . از روی پل به سمت راست رفته تا بتوانید از در اصلی ایستگاه از آن خارج شوید . قبل از رفتن به دانشگاه هنگام خروج از در به سمت چپ بروید تا با پائین رفتن از پله ها به یك قایق برسید . پس از صحبت با آنها به این نتیجه میرسید كه با دادن 100$ می توانید از قایق آنها برای یدك كشی قطار خود استفاده كنید . حال به سمت پله ها رفته و وارد محیط دانشگاه شوید .

دانشگاه
پس از ورود به دانشگاه وارد راهروی سمت راست شوید تا به پروفسور Pans ( مردی در حال مطالعه ماموت ها ) برسید . با او صحبت كنید . در انتها او از شما درخواست عروسك ماموت هانس را میكند .
سپس به سمت راهروی مقابل رفته تا در انتهای راهرو به اتاق اساتید برسید . با آنها صحبت كنید . آنها برای دادن پول به شما می خواهند كه Bandstand یعنی ویولن زن های مكانیكی بیرون ساختمان دانشگاه را تعمیر كنید . پس از خروج از اتاق اساتید ، در همان راهرو یكی از درها مربوط به كتابخانه است . در كنابخانه حركت كنید . روی یكی از میزهای صحن اصلی كتابی راجع به آمازون روی یكی از میزها است ،آن را بردارید . در بخش كتابها نیز با بالا رفتن از نردبان می توانید كتاب دیگری را بردارید . پس از این كار بار دیگر به ایستگاه بروید .

ایستگاه
در قطار عروسك ماموت را بردارید تا به پروفسور بدهید . بار دیگر به سمت دانشگاه بازگردید .

دانشگاه
به نزد پروفسور بازگردید و عروسك را به او بدهید . سپس همراه او به آزمایشگاه پروفسور بروید . در یكی از قفسه های سمت چپ یك سیلندر صدا از Hans وجود دارد . سپس روی یكی از میزها یك گیره و یك شیشه پودر Yanga-Cola است كه باید بردارید . با پروفسور صحبت كنید . او شما را راجع به گیاه Sauvigno كه به آن نیاز دارید راهنمایی می كند . به سمت ایستگاه باز گردید .

ایستگاه
رئیس ایستگاه را در جای قبلی پیدا خواهید كرد . با او صحبت و تقاضای گیاه Sauvignon كنید . در بین صحبت او عصبانی شده و شما را ترك می كند . به قطار بروید و سیلندر را گوش كنید . سپس به سمت دانشگاه باز گردید . البته در بین راه بار دیگر رئیس ایستگاه را می بینید و بار دیگرراجع به Sauvignon با او صحبت كنید .

دانشگاه
با پروفسور بار دیگر راجع به گیاه Sauvignon صحبت كنید . سپس به سراغ اساتید رفته و نظر آنها راجع به Sauvignon بپرسید . در انتهای صحبت ها متوجه خواهید شد كه باغی پشت ایستگاه است كه رئیس ایستگاه در آنجا Sauvignon پرورش می دهد . بار دیگر به ایستگاه باز گردید .

ایستگاه
باز هم با رئیس ایستگاه در مورد Sauvignon سئوال كنید . او شما را به سمت باغ پشت ایستگاه راهنمائی خواهد كرد . (یك مسیر انحرافی كنار ریل قطار ) و در باغ را برای شما باز می كند . وارد باغ شوید و از بوته های انتهای باغ Sauvignon بچینید .سپس به سمت جایی در ایستگاه بروید كه یك نردبان به سمت بالا قرار دارد و چند پرنده در پائین آن قرار دارد كه مانع از بالا رفتن شما هستند . Sauvignon ها را برای پرنده ها بیاندازید تا مسیر نردبان باز شود . از نردبان بالا بروید . در انتهای مسیر از روی عقاب مكانیكی با استفاده از گیره ها یك تخم پرنده رنگ شده بردارید . پایین آمده و به سمت دانشگاه بروید .

دانشگاه
در طول راه وارد Bandstand (ویولن زن های مكانیكی جلوی ورودی دانشگاه ) شوید . برای این كار تخم پرنده پیذا شده را در جای مناسب قرار دهید . در داخل Bandstand به پایین رفته و اهرم را به كار بیاندازید تا دستگاه شروع بكار كند . سپس به نزد اساتید رفته و موضوع را به آنها بگوئید تا به شما پول دهند . به سمت ایستگاه باز گردید .

ایستگاه
قبل از رسیدن به ایستگاه به سمت قایقرانها روید و پول را به آنها بدهید. پس از صحبت متوجه خواهید شد برای حركت باید سد جلوی قایق را باز كنید . برای این كار آنها كلیدی به شما می دهند . از پله ها بالا روید تا به یك كنسول برسید . كلید را بكار ببرید تا صفحه روی صفحه كلید آن باز شود . اگر سمت راست كنسول را ببینید شماره تلفنی برای كمك نوشته شده . شماره تلفن 27666742 است .اگر با این شماره تماس بگیرید متوجه می شوید كه از تركیب شماره 4 با 1،2 می توانید سطح آب را بالا و پائین ببرید . پس ابتدا 4 و 2 سپس * را بزنید تا سطح آب پایئن آمده و سد باز شود . نزد قایقرانها رفته و با آنها صحبت كنید تا جلو بیایند . حال بار دیگر به كنسول برگشته و 4 ،1 ،* را بزنید تا سطح آب دوباره بالا بیاید . سپس به انتهای ایستگاه بروید . در آنجا بار دیگر با قایقرانها صحبت كنید تا طنابی برای شما بیاندازند . قلاب را به انتهای طناب وصل كنید تا قایق قطار را تا كنار دیوار یدك بكشید . به سمت دیوار حركت كنید . در راه پروفسور با شما تماس گرفته و می خواهد در سخنرانی او شركت كنید پس بار دیگر به دانشگاه باز گردید . روی پل رئیس دانشگاه به شما بطری نوشیدنی می دهد .

دانشگاه
سالن سخنرانی در طبقه بالا است و می توان از راه پله سمت چپ برای رفتن به آنجا استفاده كرد . در سالن به سخنرانی پروفسور گوش دهید . پروفسور او به آزمایشگاهش باز گردید و نسخه ای از سخنرانی به همراه عروسك ماموت را از روی میز بردارید و به سمت قطار بازگردید .

دیوار
در قطار با اسكار صحبت كنید . خارج شده و دستگاه كوك كردن را پیدا كنید و با چرخاندن چرخ آن وكشیدن اهرم قطار را كوك كنید . در سمت دیگر قطار یك دكه بلیط فروشی است . آن را پیدا كنید . در آنجا اسكار از شما تقاضای ویزای عبور می كند . برای بدست آوردن ویزای عبور از پشت ایستگاه به دری می رسید كه به اتاق كاپیتان مالاتستا نگهبان دیوار ختم می شود . با او راجع به ویزا صحبت كنید . سپس به دوربین نگاه كرده و با گوی قرمز بالای آن تصویر را واضح كنید . سپس روی میز متوجه عینك شكسته ای می شوید و می فهمید كاپیتان بخاطر چشم ضعیف درختی را با دشمن اشتباه گرفته . در دو گیلاس روی میز ابتدا پودر Yanga-Cola سپس نوشیدنی برزید و از كاپیتان بخواهید آن را بنوشد . سپس از او بخواهید بار دیگر به دوربین نگاه كند . او متوجه اشتباه خود شده و ویزا را به شما خواهد داد . ویزا را به اسكار داده و بلیط را دریافت كنید . حال در قطار بلیط را به اسكار بدهید تا قطار حركت كند .

Komkolzgrad
از قطار پیاده شوید و با اسكار صحبت كنید . سپس به سمت انتهای قطار بروید . با دور شدن از قطار به یك نردبان متصل به یك مجسمه می رسید . از آن بالا روید . در اتاقك بالای آن ابتدا به دریچه بالای تخت نگاه كنید و از آنجا یك سیلندر صوتی ،‌یك نقشه و یك اهرم بردارید . سپس به كنسول نگاه كنید . اهرم را در جای خود قرار دهید و دوباره به جلو هل دهید تا مجسمه بالای قطار قرار گیرد . سپس روی گوی قرمز كلیك كنید تا قطاركوك شود . حال اهرم را دوباره به عقب هل دهید تا مجسمه به سر جای اول خود باز گردد .
هنگام پائین آمدن و حركت بسوی قطار مردی را در حال فرار می بینید . ذاخل كوپه بروید و اسكار را نجات دهید . متوجه می شوید كه دستان اسكار دزدیده شده است . انبر روی زمین را بردارید وبه سیلندر صوتی كه بدست آورده اید گوش كنید . دوباره به سمت مجسمه بروید و از آن بالا روید . حال اهرم را یكبار به جلو هل بدهید و از مجسمه پایین بیایید . هنگام پایین آمدن مقابل یك دریچه قرار می گیرد . با انبر دریچه را كاملا باز كنید و داخل آن شوید . در قفسه های اتاقك یك شمع پیدا می كنید . آن را بردارید و پایین بیایید . به سمت دیگر قطار بروید تا به یك آسانسور برسید . از آن پایین روید . به یك معدن خواهید رسید . در سمت راست خود یك دستگاه خواهید دید . با قرار دادن شمع داخل آن و كشیدن اهرم معدن روشن می شود .

كارخانه
در معدن حركت كنید تا به محوطه كارخانه برسید . از پله ها بالا روید تا به یك سالن برسید . در آنجا رباتی پیانیست با دستهای اسكار می بینید . یك پیچ گوشتی آنجاست . آن را بردارید . پایین بیایید در سمت دیگر سالن اصلی یك نردبان می بینید كه با دریچه ای بسته شده است . با پیچ گوشتی دریچه را باز كنید و از نردبان بالا روید . در اتاقك بالا با كارگردان كارخانه صحبت كنید . پس از صحبت پایین بیایید و از موزه كارگردان دیدن كنید . در آنجا نامه ها و اسنادی است . آنهارا از میز انتهای موزه بردارید و. سپس با مادر خود تماس بگیرید و راجع به مادام رمانسكی با او صحبت كنید . از در اتاقك خارج شوید و از در سمت راست به سمت محوطه موشكی بروید.

محوطه موشكی
مستقیم بروید تا به یك اتاقك كوچك برسید با خلبان صحبت كنید . پس از بیرون رفتن خلبان از روی قفسه بالای صندلی او یك كلید و تعدادی نامه بردارید . یك بطری را هم از روی زمین بردارید. به سمت كنسول بیرون اتاقك بروید . در آنجا از كلید برای فعال كردن استفاده كنید . اهرم سمت راست را به چپ و اهرم سمت چپ را به پایین حركت دهید . سپس از پله های محوطه اتاقك پایین بیاید . در سمت راست یك چرخ خواهید دید . آن را بچرخانید . بار دیگر به سمت كنسول باز گردید و اهرم دوم از سمت چپ را حركت دهید تا آب روی خلبان ریخته و او بیدار شود .
بار دیگر با او صحبت كنید . سپس به محوطه اصلی در جلوی اتاقك خلبان حركت كنید. در سمت راست به اتاق كنترل خواهید رسید . روی میز كنترل از كلید برای فعال كردن استفاده كنید . دو سیم قطع شده در پایین صفحه حفاظ را به هم وصل كنید . سپس كلیدها را امتحان كنید و ظرف كنار كلیدها را بردارید . به سمت دیگر محوطه اصلی بروید . در آنجا از پله ها بالا روید تا نگاهی به كشتی پرنده بیاندازید . ولی درها قفل است . پایین بیایید . در كنار اتاق كنترل خلبان را خواهید دید . بار دیگر با او صحبت كنید و یك كلید بگیرید . با دادن ظرف به او یك قطره خون بگیرید. از كلید برای باز كردن در كشتی پرنده استفاده كنید . در كشتی اهرم را بكشید ولی كشتی حركت نمیكند . به سمت اتاق كنترل باز گردید . ظرف را در جای خود قرار دهید و كلیدها را امتحان كنید . بار دیگر كار نخواهند كرد . قطره ای از خون خود را داخل ظرف بریزید و بار دیگر كلیدها را امتحان كنید . با اجرای دستورات خلبان در انتها خلبان پرواز خواهد كرد و برای شما یك اهرم به زمین خواهد انداخت .
پس از پرواز خلبان به محوطه رفته و اهرم را بردارید . در سمت پشت اتاقك خلبان راه پله ای با چراغ قرمز بالای آن خواهید دید . از آن بالا بروید و از اهرم برای آژیر زدن استفاده كنید . بار دیگر به سمت كشتی بروید . وارد شده و اهرم را بكشید تا حركت كنید .

Aralbad
به داخل هتل رفته و با مسئول آن حرف بزنید . سپس به داخل اتاقی در همان سالن رفته و از روی قفسه داخل اتاقیك پودر بردارید . پودر را در آب فواره بیرون بریزید تا كف كند . به داخل هتل رفته و پرده را بكشید . سپس هتل دار را صدا كنید . او متوجه بیرون شده و از سالن خارج می شود . به پشت میز او رفته و دفتر هتل را ببندید . سند را برداشته و كلید قرمز را برای باز شدن در سالن اصلی بزنید . به سالن اصلی بروید در آنجا با James صحبت كنید سپس در انتهای سالن به محوطه خارجی بروید . برای رفتن به بیرون كاغذی روی زمین افتاده آن را بردار یه رمز باز كردن در روی آن نوشته شده است
( 0968 )
روی كنسول عدد را بزنید تا در باز شود . ماسك را بردارید و بیرون بروید . با مادام هلنا حرف بزنید . یك زنگ در نزدیكی اوست آن را بردارید و در مكان مخصوصی نزدیك سالن وصل كنید . زنگ را بزنید . سپس به داخل رفته و با جیمز صحبت كنید .سپس با تلفن زنگ زده شده صحبت بكنید تا جیمز و خانم هلنا بازگردند . باز هم با آنها صحبت بكنید . سپس به (46433643) زنگ بزنید . از قفسه كناری دستگاه ساخت نوشیدنی لیمو و شیشه عسل را بردارید . سپس در جاهای مناسبدر دستگاه قرار دهید .
روش ساخت نوشیدنی مخصوص بصورت زیر است :
دستگاه را با كلید Io روشن كنید . وقتی اهرم سمت راست دستگاه به سمت چپ است ، كلید دوم از سمت چپ را بزنید . سپس اهرم را به سمت راست بكشید و كلید سوم از سمت چپ را بزنید . بعد كلیدهای یخ ، لیمو و عسل را بزنید . در انتها كلید آماده شدن را بزنید . بار اول دستگاه نوشیدنی درستی نمی سازد زیرا در قوطی عسل باز نمی شود . قوطی عسل را بردارید به راهروی كنار حمام عمومی بروید . كنار دو شطرنج باز می توانید با پیچاندن یك پیچ آب داخل حوضچه را جوش آورده و با قرار دادن ظرف عسل داخل آن در ظرف را باز كنید . بار دیگر به سمت دستگاه ساخت نوشیدنی رفته و نوشیدنی بسازید . مادام هلنا می خواند ولی از صدایش راضی نیست . به انتهای سالن بروید . روی میز یك گیلاس است آن را بردارید و روی میز دستگاه ساخت نوشیدنی قرار دهید . سپس بار دیگر با خانم هلنا صحبت كنید . سپس او می رود تا آماده حركت شود . به كشتی پرنده بروید . خانم هلنا خواهد آمد و شما پرواز خواهید كرد .

Komkolzgrad
به در قفس نگاه كنید و قفل آن را با انبرباز كنی . به داخل قفسه رفته و با پیچ گوشتی دستهای اسكار را هم باز كنید . با خانم هلنا به سمت در بروید . پس از رد شدن خانم هلنا و بسته شدن در به آسانسور كنار در اصلی رفته و وارد معدن شوید . پس از انفجار در معدن از راه هواكش كنار در خارج شوید و در محوطه اصلی یك بمب از جعبه مواد منفجره بردارید . سپس با اسكار حرف بزنید و به داخل قطار بروید . كارگردان مجسمه را به جلو حركت می دهد و راه را می بندد . به كنار پای مجسمه رفته و بمب را در آن كار بگذارید . سپس با اسكار حرف زده و سوار قطار شوید .

Aralbad
در ایستگاه با اسكار در انتهای ایستگاه حرف بزنید سپس باهمان روش قدیمی قطار را كوك كنید . هنگام حركت در ایستگاه هتل دار خبر آمدن بسته ای را به شما می دهد . بسته روی پیشخوان است آن را بردارید . سپس در سالن اصلی باهلنا صحبت كنید . در بیرون سالن اصلی هانس را دیده و با او صحبت كنید و در انتها با او ...
===========================