تبلیغات
زیرزمینی ها - كد تقلب بازی call of juarez

برای وارد کردن کدهای زیر باید در بازی دکمه [~] را فشار دهید و بعد کدهای زیر را وارد کنید

 عمل کرد

 کــد

 روش خدایی

 (1) Cheat.God

 غیر فعال کردن کد بالا

 (0) Cheat.God

 مهمات نامحدود

 (1) Cheat.MagicAmmo

 محدود شدن مهمات

 (0) Cheat.MagicAmmo

 زیاد شدن خون

 Cheat.Heal

 تمام اصلح ها

 Cheat.GiveAmmo

 دادن تفنگ

 Cheat.GiveRifle

 دادن دینامیت

 Cheat.GiveDynamite