تبلیغات
زیرزمینی ها - كد تقلب بازی سیمز3
کد های تقلب:


در حین بازی دکمه های Ctrl + Shift + Cرا فشار دهید و سپس کد های زیر را وارد نمایید.کد | افکت


fps on/off |قاب شما را در هر ثانیه در ناحیه ی بالا (شاید منظور طبقه باشد) نشان می دهد
quit |خروج از بازی
help | تمام دستور های لیست الان قابل دسترس اند.
jokePlease | نوشتنن جک برای شما در صفحه ای که رمز ها را وارد می کنید.
moveobjects on/off | به شما اجازه می دهد تا هر چیزی را تکان دهید حتی علیه سیمز و در قسمت خرید و یا در قسمت ساخت.
kaching |یک هزار دلار به پولتان اضافه می شود.
motherlode |پنجاه هزار دلار به پولتان اضافه می شود.
unlockOutfits on/off |درCASبه تمام چیز ها مجهز می شوید . توجه داشته باشید که این رمز باید قبل از رفتن به CAS فعال شود.
fullscreen on/off |نمایش بازی به صورت تمام صفحه و یا پنجره
<slowMotionViz <level  | کند کردن بازی در مقدار مشخص اختیاری ( 0 = سرعت معمولی بازی و 8 = کند ترین سرعت بازی )